جهانی شدن

جهانی شدن

مبحث جهانی شدن در آغاز در رابطه با حوزه اقتصاد مطرح شد اما همانطور که می دانیم لازمه این تحولات ساختاری، تغییر در حوزه سیاسی و اجتماعی است.بالاخص نقش تعلیم و تربیت در این زمینه حائز اهمیت است.برای نائل شدن به هدف جهانی شدن ، یعنی« زندگی در یک جهان با حفظ قومیتها»،باید در آموزش و پرورش تغییرات ساختاری ایجاد نمود و بستر سازیهای لازم در این رابطه صورت گیرد،اینجاست که باید نگاه خود را به آموزش و پرورش و دانش آموز تغییر داده تا بتوانیم افراد را برای یادگیری مادام العمر آماده نماییم .

برای جهانی شدن با حفظ ویژگیها و هویت محلی لازم است که علاوه بر جنبه های رسمی، بر جنبه های غیر رسمی آموزش نیز تأکید شود.در واقع می بایست مهارتهایی کسب شود  که توسط آنها برقراری این ارتباط بین اقوام تسهیل گردد،که این مهارت همان  ICT  می باشد.

.در زمینه آموزش باید این مسائل مورد توجه همه دست اندر کاران قرار گیرد:

1_ دانش آموزان را به سمت جستجوی اطلاعات سوق دهیم  نه صرفآ دریافت از طریق معلم

 2_ منعطف کردن مرزهای گرایشات علمی تا دانش آموزان بتوانند کل اطلاعات را بیاموزند نه جنبه های خاصی از آنرا.

3_ خلق مفاهیم انتزاعی جدید

4_ هدایت دانش آموزان به سمت تفکر مستقل

5_ هدایت دانش آموزان به سمت هوشمندی و تکنولوژی بودن (استفاده از امکانات به بهترین شیوه برای رسیدن به هدف)

6_توسعه آموزشهای مجازی

در بحث جهانی شدن ،باید به تر بیت نیروی انسانی مجرب توجه فراوان نمود.

/ 0 نظر / 14 بازدید