مشکلات روانی صرع (epilepsy)

                                                     

مشکلات روانی صرع (epilepsy)

تعریف صرع
عبارتست از اختلال یا از بین رفتن موقتی هشیاری که به‌صورت ناگهانی رخ می‏دهد و غالباً همراه با حرکات عضلانی که ممکن است به‌صورت حرکت کوچک پلکها ظاهر شود و یا با تکانهای خیلی شدید همراه باشد و تمام بدن را در برگیرد. به عبارت دیگر صرع عبارتست از تغییرات ناگهانی اختلاف پتانسیل بین داخل و خارج سلول عصبی و بر حسب نوع سلولی که در معرض این تغییر قرار می‏گیرد تظاهرات بالینی گوناگونی به صورت تغییر در سطح هشیاری، فعالیتهای حرکتی، تغییرات رفتاری، تغییرات حسی و سیستم عصبی خودکار ایجاد می‏شود. صرع انواع کوچک و ساده‌تر دیگری هم دارد.
طبقه بندی بین المللی صرع                                      
1- حملات موضعی
الف) نوع ساده، با علائم حرکتی، حسی، نباتی- عصبی یا هر سه؛
ب) نوع پیچیده یا مرکب با علائم شناختی، عاطفی، روانی ـ حسی، روانی ـ حرکتی و فرمهای مرکب؛
ج) حملات موضعی که به طور ثانوی به صورت حمله تونیک ـ کلونیک عمومی در می‏آیند.
2- حملات عمومی (دو طرفه، متقارن بدون شروع موضعی)، که به صرع بزرگ گراندمال هم معروف است.
الف) حملات تونیک ـ کلونیک (صرع بزرگ)
ب) حملات تونیک
3- حملات صرعی غیر معمول و طبقه بندی نشده (به دلیل اطلاعات ناقص).

/ 0 نظر / 21 بازدید