انعطاف پذیر ی

  
انعطاف پذیر باشید!
 
دستورالعملی برای بدبختی همیشگی وجود دارد
دنیا باید همان طور باشد که شما فکر می کنید
 
در نتیجه وقتی  زندگی از قوانین شما پیروی نمی کند شما عصبانی می شوید.
این کاری ست که انسانهای تیره بخت انجام می دهند.
 
شما می گویید:
دیگران باید از شما تقدیر کنند
هواپیما باید سر موقع برسد
همسر شما باید روز تولدتان را به یاد داشته باشد.
 
منطقی به نظر می آید
اما اغلب این اتفاقات رخ نمی دهند
و شما نا امید می شوید
 
انسانهای شاد مطالبات کمی از زندگی دارند
در عوض آنها اولویت هایی را در نظر می گیرند.
 
*من ترجیح می دهم که همسایه ها آرام و بی صدا باشند
اما حالا که آنها سروصدا می کنند من می توانم از پس آن بربیایم
 
*من ترجیح می دهم دیگران با من هم عقیده باشند
اما وقتی نیستند باز هم همه چیز خوب است
 
شما اولویت هایی برای نتایج برنامه ریزی های خود دارید
اما هر چه پیش بیاید را می پذیرید
 
بنابراین امروز وظیفه شما داشتن اولویت به جای مطالبه کردن از زندگی و انسانهای دیگر است
 
دو راه برای شاد تر بودن وجود دارد:
1.دنیا را تغییر بدهید
2.طرز تفکر خود را عوض کنید
 
و عوض کردن تفکر شما ساده تر است
 
به آدم‌های شادی که می‌شناسی نگاهی بیانداز
متوجه چیزی می‌شوی.
آنها زندگی‌های آسانی ندارند!
آدم‌های شاد معمولاً بیش از اغلب آدم‌ها آزار می‌بینند و در کشاکش‌اند.
اما آنها در عمل، یاد گرفته‌اند که در زندگی چیزهای خوب را جست‌و‌جو کنند.
 
 
و متوجه می‌شوید...
وقتی در موقعیت‌های مختلف چیزها – یا آدم‌ها- ی خوب را جست‌و‌جو می کنیم، آنها را می‌یابیم.
وقتی چیزها – یا آدم‌ها-ی بد را جست‌و‌جو می کنیم، آنها را می‌یابیم .
 
بنابراین عوض کردن شرایط شما را شادتر نمی کند.
عوض کردن طرز فکر شماست که باعث شادتر بودن شما می شود!
/ 0 نظر / 18 بازدید