خلاقیت

خـلاقیت


خلاقیت نیرویی نهفته در وجود همه انسانهاست که امروزه در جهت شناسایی و ابراز آن متنوعی را شنیده یا در گوشه و کنار مطالعه می کنیم.نکته مهم اینست که ما بدانیم چگونه می توانیم نیروی خلاقیت را افزایش داد.اولین گام در راستای بروز خلاقیت اینست که اجازه دهید تا در انجام کارها خلاق باشید‏‏،دومین کار،غلبه بر موانع شخصی (دیدگاه منفی)نسبت به خلاقیت است.عده ای فکر می کنند،خلاقیت این است که سعی کنند در هنگام ابراز عقاید دچار اضطراب نشوند اما برای عده ای دیگر خلاقیت به معنی آگاهی نسبت به این امر است که روشهای مختلفی برای انجام کارها وجود دارد.


راهها و روشهایی که در زیر آمده است به بروز خلاقیت در شما کمک می نماید:
- دفتر چه ای تهیه کنید و در طول روز افکار و ایده های را که به ذهنتان می رسد ، سریعا در آن یادداشت کنید.دفترچه خود را به طور منظم مرور کنید و طرحهای قابل توسعه را مورد بررسی قرار دهید.
- به منظور آرامش بخشیدن به ذهن و اختصاص زمان لازم برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در ذهن نیمه هشیار می توانید به ورزش و فعالیتهای تحرکی بپردازید.
- کتابهایی در مورد تکنیکهای تفکر خلاق بخوانید و آنها را به مرحله اجرا در آورید.
- سعی کنید علاقه خود را به فعالیتهای متنوعی بسط دهید.خصوصیت مشترک افراد خلاق این است که به دامنه وسیعی از موضوعات علاقمندند.
- پس از یکدوره تمرکز شدید بر کار ،زمانی را برای تفکر خلاقانه به دور از مشکلات روزمره اختصاص دهید.
- هرگاه فرصتی داشتید سعی کنید که کارهای روزمره را به شیوه ای تازه و نو انجام دهید،با اینکار آنها را جالب تر و سرگرم کننده تر می سازید.
- تمرینات غلبه بر احساسات غیر معقول بازدارنده درونی،به بهبود خلاقیت شما کمک خواهد کرد.
- خلاقیت بیشترنیاز به صبر و اشتیاق برای رسیدن به نتیجه خلاقه دارد تا اینکه فقط منتظر بارقه ای از روشنایی در ذهن باشیم.
- پس از رسیدن به اهدافتان درباره خلاقیت،این پیشرفت خود را جشن بگیرید.
- در نهایت اینکه خودتان را فردی خلاق در نظر بگیریدو تا آنجا که امکان دارد به کنترل استرس و فشاردر زندگی خود بپردازید.

تا آنجا که امکان دارد به مدیتیشن یا نوعی فعالیت آرامبخش مثل کار دستی یا نرمشهای آرام بپردازید.
خیلی جدی به جریان عادی زندگی نچسبید و اندکی از آن دوری کنید .
به تقویت طرز تفکری بپردازید که کار خلاقانه شما دارای اهمیت است،حتی اگر دیگران در این مورد با شما هم عقیده نباشند.بگذارید تا چنین طرزتفکراتی،مشکل آنها باشد نه مشکل شما.به تمرین استفاده از عبارات تاکیدی و مثبت بپردازید تا عادات انتقاد از خودتان را تغییر دهید.


تقویت نیمکره راست مغز و به خدمت درآوردن آن برای نیمکره چپ میتواند استعداد خلاقیت شما را پرورش داده و به شما در ارئه ایده های نو کمک نماید.بطور مثال در کودکی آنزمان که می خواستید جدول ضرب را حفظ کنیم به صدای خود لحن خاصی می بخشیدیم و آنرا شعر گونه همراه با موسیقی جذاب و حتی در حالیکه در حیاط مدرسه می رقصیدیم،حفظ می کردیم.


اگر نیمکره راست به کمک نیمکره چپ برود،توانایی کل مغز 5 تا 10 برابر خواهد شد.متاسفانه در بیشتر کشورها از جمله ایران بیشتر افراد نیمکره چپ رشدیافته دارند و نیمکره راست آنها رشد نیافته است.به همین علت اهمیت خاصی که به دانشگاه قائلند و هم اینکه بنا به فرهنگ خاصصرفا به فعالیتهای ذکر شده در نیمکره چپ توجه می شود،مغز چپ رشد کرده ولی مغز راست ضعیف بار می آید.
باید آگاه باشیم زندگی ما هم مشابه جدول ضربی است که باید در آن عاشق بو د و آواز خواند . برای پرورش استعداد خلاقیت خود باید به فعالیتهایی از قبیل رویا،تخیل و شوخ طبعی بپردازید.

منابع: تفاوتهای فردی-ویویان شکلتون ،کلیو فلچر)ماهنامه موفقیت)

/ 0 نظر / 11 بازدید