از حافظه کوتاه مدت چه می دانیم !؟

رمزگردانی اطلاعات در حافظه کوتاه مدت به چه صورت است؟

در حافظه کوتاه مدت اطلاعات عمدتا به شکل صوتی(شنیداری) رمزگردانی می شوند، اما این حافظه از رمزهای دیگری چون رمزهای دیداری و معنایی نیز استفاده می شود. رمز شنیداری وابسته به صدا یا تلفظ محرک است، رمز دیداری مبتنی بر نوعی تصویر ذهنی از محرک است و رمز معنایی متکی بر معنی محرک(مثلا نوعی تداعی میان آن محرک با محرکهای دیگر)

برای مثال، وقتی که ما به شماره تلفنی نگاه می کنیم و تا لحظه گرفتن شماره آن را حفظ می کنیم یکی از کارهای زیر را انجام می دهیم:

-          یا یک تصویر ذهنی از آن شماره به خاطر می سپاریم (رمز دیداری)

-          یا صدای ارقام را حفظ می کنیم (رمز شنیداری)

-          یا نوعی معنی به آن شماره می دهیم مثلا آن را با یک شماره آشنا تداعی می کنیم (رمز معنایی)

علاوه بر اینها رمزهای مربوط به سایر حواس مانند لامسه و بویایی نیز در حافظه کوتاه مدت ذخیره می شوند. مثلا بوی شیر ترشیده تا چند ثانیه پس از تجربه کردن آن، در یاد میماند.

اطلاعات وارد شده به حافظه کوتاه مدت برای حداکثر 30 ثانیه باقی میمانند و پس از آن فراموش می شوند. در صورت تکرار یا مرور دهنی می توانیم اطلاعات را برای مدت طولانی تری در حافظه کوتاه مدت نگه داری کنیم.

حافظه کوتاه مدت را می توان حافظه هشیار آدمی نیز دانست. زیرا ما از تمام محتوای آن آگاه هستیم. اطلاعات از دو منبع وارد حافظه کوتاه مدت ما می شوند: (1) حافظه حسی (2) حافظه درازمدت. هرگونه اطلاعاتی را که بخواهیم مورد استفاده قرار دهیم، ابتدا باید آنها را به حافظه کوتاه مدت بفرستیم. یعنی اطلاعات موجود در حافظه درازمدت نیز برای تبدیل به پاسخ باید ابتدا وارد حافظه کوتاه مدت شوند.

/ 0 نظر / 24 بازدید