مطالب تامل برانگیز

همیشه فکر کن توی یک دنیای شیشه ای زندگی می کنی

 پـــس هیـچ وقـت بـه اطرافت سنگ پرتاب نــــــــــــــــکــــــــن!! 
چون اولین چیزی که مــیـــشـــکــنــــه ...
دنیــای خــود تـو ٍ..!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید