نیمکره راست مغزتان فعال تر است و یا نیمکره چپ مغزتان؟!!!

نیمکره های مغز !

(چپ مغز )
اگر که نیمکره چپ مغزتان فعالتر است !
- منطق گرا هستید.
- وسواسی و منظم هستید و جزییات کار براتون مهمتر از نتیجه و چشم انداز است.
- واقع گرا و علمی می اندیشید.
- کلمات و زبان طرف مقابل براتون مهمترند تا معنای حرفهاش.
- همش به امروز و گذشته فکر می کنید.
- تحلیلی و علمگرا هستید.
- درک و فهم حرفها و کلمات دیگران براتون مهمتر از منظور و اصل مطلب است.
- تحقیق و علم براتون مهمتر از دگماتیسم ،اعتقادات و خرافات است.
- مسایل جدید را می پذیرید.
- دنبال علل مادی،واقعی قضایا هستید، نه تحلیل های متافیزیکی و خیالی.
- ظاهر پسند هستید.
- واقع گرا.
-استراتژیست (برنامه ریز) هستید.
-کارها و برنامه ریزی هاتون حساب شده ، عملگرا و واقع بینانه و دقیق است.
- محافظه کار هستید.
--------------------------------------------------------------------------------
(راست مغز)
اگر که نیمکره راست مغزتان فعالتر است !
- احساساتی هستید.
"- نتیجه گرا و معنا گرا. (تو مو می بینی و من پیچش مو)
- خیال پرداز و رویایی هستید.
- دنبال معناهای پنهان شده در پشت حرفها و استعاره ها هستید.
- امروز و آینده براتون مهمتره، تا گذشته.
- فیلسوف و مذهب گرا هستید.
- منظور طرف و اصل موضوع را رو هوا می زنید/مهم نیست چجوری یا چی داره میگه.
- به یه سری چیزایی مفروض - معیارها و سنتهایی- معتقدید
- مسایل را می فهمید .
- به متافیزیک و دنیای معنوی معتقدید.
- عملگرا هستید و دنبال اصل قضیه (نه ظاهرش).
- خیال پرداز هستید.
- فقط احتمالات را مطرح می کنید،ولی طرح و برنامه دقیق نمی دهید.
- بیشتر کارهای احساساتی و بدون تعمق انجام میدهید.
- از ریسک کردن نمی هراسید.
----------------------------------------------------------
حالا شما نیمکره راست مغزتان فعال تر است و یا نیمکره چپ مغزتان؟!!!

برگرفته از :http://bu-edugroup.ir/forum/showthread.php?tid=1017

/ 1 نظر / 42 بازدید