فراخوان جشنواره مجازی روش تدریس درس روان شناسی

بااحتــــرام

      دبیرخانه راهبری روان شناسی براساس بند یک برنامه عملیاتی مصوب دفتر آموزش متوسطه وزارت متبوع جشنواره روش های تدریس فعال درس روان شناسی سوم ادبیات و علوم انسانی را در سال تحصیلی 90/89 برگزار می نماید .

مقتضی است دبیران مربوطه یک جلسه تدریس خود را از درس « نوشتن تا آخر فصل» صفحه 106 تا 111 کتاب را به مدت 30 دقیقه فیلم برداری نموده و به صورت CD به همراه طرح درس تا تاریخ 10/2/90 به گروه روان شناسی استان البرز ارسال نمایند . به آثار برتر جایزه همراه با لوح تقدیر اهداء خواهد شد .

با سپاس

/ 0 نظر / 39 بازدید