آرامش
ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱٤   کلمات کلیدی:

كساني از پله هاي موقعيت بهتر بالا ميروند كه پاهايشان را بر پله هاي فرصت بگذارند 

را ه هاي بدست آوردن آرامش : 

 

- جلوي گريه خود را نگيريد و گهگاهي گريه كنيد.

- دست كم روزي  15 دقيقه را در سكوت بگذرانيد و به نيازهاي واقعي خود و نيز چيزهايي كه داريد فكركنيد. سكوت عصاره‌ي آرامش است، با زور نمي‌توان آن را ايجاد كرد، بايد زماني كه فرا رسيد آن را بپذيريد. دست كم روزي يك ساعت، تنها به اتاقي برويد و در را به روي خود ببنديد.

 

- افراد آرام به خود مي‌گويند كه براي تغيير گذشته كاري نمي‌توان كرد، آنگاه از فكر ادامه  زندگي لذت مي‌برند.

 

- وقتي احساس مي‌كنيد كه سرتان پر از فكرهاي جور و واجور است و جاي خالي در آن نيست، با قدم زدن، آن‌ها را پاك كنيد.

 

- اگر نتوانيد كسي را ببخشيد، افكار خشمگين‌تان شما را براي هميشه با اين افراد مرتبط خواهد كرد. شاد كردن ديگران، باعث آرامش مي‌شود.

 

- آرامش را از كودكان بياموزيد، ببينيد كه چگونه در همان لحظه‌اي كه هستند، زندگي مي‌كنند و لذت مي‌برند.

- از همان كه هستيد راضي باشيد، در اين صورت احساس آرامش بيشتري مي‌كنيد.

 

- هر چه اكسيژن بيش‌تري به شما برسد، آرام‌تر خواهيد شد، خوب است در محل كار و زندگي خود گياهي نگه داريد.

 

- مهم نيست كه با شما مودبانه برخورد كنند يا نه، برخورد مودبانه‌ي شما، باعث ايجاد آرامي و احساس خوبي در شما خواهد شد.

 

- سرعت حركت شما با احساستان رابطه‌اي مستقيم دارد، آرام راه برويد و حركات بدن خود را آرام‌تر كنيد، طولي نمي‌كشد كه آرام خواهيد شد.

 

- گاهي مي‌توانيد براي رسيدن به آرامش، دراز بكشيد، عضلات خود را شل كنيد و به هيچ چيز فكر نكنيد.

 

- با حركات آرام و صحبت كردن شمرده، احساس آرامش را به جمع منتقل كنيد. آيا تا به حال فرد آرامي را ديديد كه با صداي بلند صحبت كند؟

- با شوخ طبعي به آرامش خود كمك كنيد.

 

- راحتي، يكي از عناصر مهم آرامش است، مثل دماي مناسب، صندلي راحت و لباس و كفش راحت.

 

- هر چند وقت يك بار ساعتتان را باز كنيد و خود را از فشار زمان نجات دهيد.


- در آوردن كفش‌ها به كاهش فشار عصبي كمك مي‌كند.

- فشردن يك توپ كوچك، تنش‌هاي عصبي‌اي را كه در انگشتان و دست‌هاي شما متمركز شده‌اند، خالي مي‌كند.

- لباس‌هاي گشاد و راحت، باعث ايجاد راحتي و احساس آرامش مي‌شود.

- لحظه‌هاي زيباي زندگيتان را بنويسيد و از آن‌ها عكس و فيلم بگيريد، سپس بيش‌تر وقت‌ها آن‌ها را به ياد آوريد و درباره‌شان فكر كنيد و لذت ببريد.

 

- هواي دريا، آب شور و صداي امواج، همگي باعث آرامش مي‌شوند، مسافرت به سواحل دريا را فراموش نكنيد. (پيشنهاد ما به شما سواحل استان گلستان است) تماشاي ماهي‌ها مثل خيره شدن به دريا، در شما ايجاد آرامش مي‌كند، زيرا ماهي‌ها آرام شنا مي‌كنند و آرام تنفس مي‌كنند.

 

- آهسته غذا خوردن و جويدن، باعث تجديد قواي فكري و احساس آرامش خواهد شد.  براي تأثير بيش‌تر و رسيدن به آرامش، در خود متمركز شويد و آرام نفس بكشيد.

 

- تمرين كنيد كه آرام‌تر از حد معمول صحبت كنيد، اين كار خود به خود ضربان قلب و تنفستان را كم مي‌كند و به شما اجازه مي‌دهد، ذهن و فكرتان را از بسياري مسايل پاك كنيد.

 

- اگر به عقايد مذهبي و معنوي پايبند باشيد، به يكي از با افتخارترين روش‌هاي رسيدن به آرامش خاطر رسيده‌ايد، آنگاه مي‌توانيد بگوييد، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اگر از خدا دور افتاده‌ايد، اكنون آشتي است. داشتن يك تكيه‌گاه معنوي در حد تعادل موجب آرامش مي‌شود.

- احساسات و مشكلات خود را به ديگران بگوييد و آرامش بيش‌تري احساس كنيد.

- يكي از مهم‌ترين مهارت‌ها در آرام بودن، فكر نكردن به مسايل كوچك است، دومين مهارت، كوچك شمردن تمام مسايل است.

 

- شاد كردن ديگران، موجب آرامش مي‌شود. نمي‌دانيد چه لذتي دارد پول رستوران امشب را با توافق سايرين به يك كارتن خواب هديه دهيد. قدرداني كنيد. ديگران را براي لطف كردن به خود تحت فشار قرار دهيد، 

 

لطف كه وظيفه نيست ... 

 

 

 


 
تست فصل سوم
ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱٠   کلمات کلیدی: تست

1_ به کدامیک از گزینه های زیر فرآیندهای شناختی اطلاق نمی شود؟

 

الف- تصمیم گیری

 

ب- حل مسئله

 

ج- نگریستن

 

د – یادآوری

 

 

 

2-جملۀ « تفسیر و معنی دادن اطلاعات حسی که از طریق گیرنده های حسی به سیستم عصبی منتقل شده است»

 

مربوط به کدام گزینه است؟

 

الف – حافظه

 

ب – ادراک

 

ج – زبان

 

د- توجه

 

 

 

3- کدامیک ازموارد زیر در مورد مخروطها یا میله ها صحیح نیست؟

 

الف – میله ها حساس به نور کم هستند

 

ب – هم مخروطها هم میله ها در گیرنده های حسی وجود دارند

 

ج – مخروطها تنها در لکۀ زرد وجود دارند

 

د – میله ها در لکۀ زرد خیلی کم هستند

 

 

 

4-ادراک اشکال ساده در کدام منطقۀ بینائی قشر خاکستری صورت می گیرد؟

 

الف – منطقۀ دوم

 

ب – منطقۀ سوم

 

ج – منطقۀچهارم

 

د – منطقۀ پنجم

 

 

 

5- کدامیک از گزینه های زیر در مورد سلولهای دوقطبی و گانگلیونها نادرست است؟

 

الف – سلولهایx  کوچکترند

 

ب – سلولهای بزرگتر پیرامون شبکیه هستند

 

ج – سلولهای کوچک حساس به جزئیات هستند

 

د – سلولهای x  کوررنگ هستند

 

 

 

6- مراحلی که در پردازش اطلاعات بینائی صورت می گیرد،به ترتیب کدامند؟

 

الف – پذیرش – تبدیل – کدگذاری

 

ب – پذیرش – کدگذاری – تبدیل

 

ج – تبدیل – پذیرش – کدگذاری

 

د – تبدیل – کدگذاری – پذیرش

 

 

 

7- دریافت اطلاعات بینائی ابتدا در کدام قسمت روی میدهد؟

 

الف – مردمک

 

ب – شبکیه

 

ج – زجاجیه

 

د – عنبیه

 

 

 

8- در منطقۀگیجگاهی تحتانی کدام نوع از ادراک انجام می شود؟

 

الف – ادراک حرکت

 

ب – ادراک اشکال پیچیده

 

ج – ادراک اشکال ساده

 

د – ادراک رنگ

 

 

 

9- لوب پیشانی :

 

الف – از شیار مرکزی تا قسمت قدامی مغز امتداد پیدا میکند

 

ب – در ناحیۀ گیجگاهی قرار دارد

 

ج – بین لوب پس سری و شیار مرکزی قرار دارد

 

د – در قسمت پس سری قرار دارد

 

 

 

10- «احساسهای بدنی» توسط کدامیک از لوبهای چهارگانه قشر خاکستری درک می شود؟

 

الف – لوب پس سری

 

ب – لوب آهیانه ای

 

ج _ لوب گیجگاهی

 

د – لوب پیشانی

 

 

 

11- کدام قسمت است که در تکلم نقش مهمی ایفا میکند؟

 

الف – قشر خاکستری پیشانی

 

ب – قشر خاکستری گیجگاهی

 

ج – قشر خاکستری آهیانه ای

 

د – شکنج پیش مرکزی

 

 

 

12- مفهوم ثبات ادراکی کدام است و کدام قسمت از قشر خاکستری ،نقش مهمی را در آن ایفا میکند؟

 

الف – ادراک دو شئی بصورت جداگانه علی رغم اینکه در واقعیت یک شئی احساس می شود – لوب پیشانی

 

ب – ادراک شئی بصورت واحد علی رغم تغییراتی که در آن شئی اتفاق می افتد – لوب پیشانی

 

ج – ادراک شئی بصورت واحد علی رغم تغییراتی که در آن شئی اتفاق می افتد – لوب گیجگاهی

 

د – ادراک دو شئی بصورت جداگانه علی رغم اینکه در واقعیت یک شئی احساس می شود – لوب گیجگاهی

 

 

 

13- کدامیک از گزینه های زیر در مورد توجه غیر انتخابی نادرست است؟

 

الف – واکنش« آن چیست» را در ما بوجود می آورند

 

ب – محرکها با انتظارات و توقعات ما مطابقت ندارند

 

ج – محرکها ،تازه،غیر منتظره ، متباین میباشند

 

د - خود به خودی صورت نمی پذیرد

 

 

 

14 – تقسیم بندی توجه به «تقسیم شده»و«متمرکز» با چه معیاری انجام شده است؟

 

الف – تعداد تکلیفها از محیط

 

ب – تعداد پاسخها به محیط

 

ج – نوع رابطه بین شناخت انسان و تکلیف

 

د – نوع رابطه بین شناخت انسان و محرک

 

 

 

15 – کدامیک از گزینه های زیر قابلیت انجام توأمان را بیش از بقیه گزینه ها دارند؟

 

الف – ماشین نویسی و صحبت کردن

 

ب – گوش دادن به موسیقی وشنیدن مکالمۀ دیگران

 

ج – مطالعۀ کتاب و تماشای تلوزیون

 

د – گوش دادن به یک سخنرانی و شنیدن موسیقی

 

 

 

16 – رمزگذاری به چه معنائی است و کدام مرحله از مراحل اصلی حافظه می باشد؟

 

الف – بازیابی – مرحلۀ سوم

 

ب – یادگیری – مرحلۀ اول

 

ج – ثبت اطلاعات – مرحلۀ دوم

 

د – نگهداری – مرحلۀ دوم

 

 

 

17 – اگر از یادگیرنده بخواهیم به ما بگوید که آیا میتوان کلمۀ«کتاب » را در جملۀ « من ......... مناسبی خریدم»قرارداد،با چه سطحی از یادگیری سروکار داریم؟

 

الف – یادگیری سطحی درجۀ دوم

 

ب – یادگیری سطحی درجۀ اول

 

ج – یادگیری عمقی درجۀ اول

 

د – یادگیری عمقی درجۀ دوم

 

 

 

18 – نام دیگر اصل رمزگردانی اختصاصی کدام است؟

 

الف – بازشناسی

 

ب – بازیابی آشکار

 

ج – اثر تولید

 

د – زمینه

 

 

 

19 – کدامیک از گزینه های زیر از انواع بازیابی اطلاعات محسوب نمی شود؟

 

الف – یادآوری با کمک سرنخ

 

ب – بازشناسی

 

ج – یادآوری فعال

 

د – یادآوری آزاد

 

 

 

20 – تستهای چهار گزینه ای،براساس کدامیک از اصول حافظه میباشد؟

 

الف – یادگیری ارادی

 

ب – یادگیری عمقی

 

ج – سرنخ دادن در بازیابی

 

د – شباهت مراحل یادگیری و بازیابی

 

 

 

21 – کدامیک از انواع بازیابی آسانتر میباشد؟

 

الف – بازشناسی

 

ب – یادآوری آزاد

 

ج – یادآوری با کمک سرنخ

 

د –همۀموارد مشابهند

 

 

 

22 – خلاصه کردن پاراگرافی که خوانده ایم،مربوط به کدام نوع از فرآیندهای یادگیری میباشد؟

 

الف – یادگیری غیر فعال

 

ب – یادگیری فعال بصورت حافظۀکلامی

 

ج – یادگیری فعال مربوط به اثر تولید

 

د – یادگیری غیر فعال مشارکتی

 

 

 

23- شرط عبور از حافظۀکوتاه مدت به بلند مدت کدام است و در صورت عدم رعایت آن شرط کدام اتفاق برای حافظۀحسی می افتد؟

 

الف – تمرین و تکرار – جابجائی

 

ب – توجه – زوال

 

ج – توجه – جابجائی

 

د – تمرین و تکرار – زوال

 

 

 

24 –حافظۀ نهان معادل کدام سیستم حافظه میباشد؟

 

الف – حافظۀ آماده سازی ادراکی

 

ب – حافظۀ معنائی

 

ج – حافظۀ حوادث خاص

 

د – حافظۀ رویه ای

 

 

 

25 –« اطلاعات عمومی» مربوط به کدام سیستم حافظه میباشد؟

 

الف – حافظۀ آماده سازی ادراکی

 

ب – حافظۀ معنائی

 

ج – حافظۀ حوادث خاص

 

د – حافظۀ رویه ای

 

 

 

26 – کدامیک از افراد زیر زبان را به عنوان پدیده ای طبیعی و بیولوژیکی معرفی میکند؟

 

الف – اسکینر

 

ب – چامسکی

 

ج – ویگوتسکی

 

د – پیاژه

 

 

 

27 – کدامیک از گزینه های زیر به ترتیب از سیستم درون داد و برون داد میباشد؟

 

الف – نوشتن – گفتن

 

ب – خواندن – شنیدن

 

ج – گفتن – نوشتن

 

د – شنیدن – نوشتن

 

 

 

28- مکانیزم یکپارچه کننده و هماهنگ کننده بین مهارتهای برون دادی و درون دادی کدام است؟

 

الف – هیپوکامپوس

 

ب – تالاموس

 

ج – قشر خاکستری

 

د – مغز

 

 

 

29 – کدام خطا یا پدیده میباشد که جدائی مرحلۀ اول و مرحلۀ چهارم از مراحل برنامه ریزی تکلم را به خوبی مشخص میکند؟

 

الف – خطای مفهومی

 

ب – خطای تبدیلی

 

ج – خطای شکلی

 

د – پدیده نوک زبانی

 

 

 

30 – منظور از اینکه«خواندن یک فرآیند سازنده است»اشاره به کدام مطلب دارد؟

 

الف – انعطاف پذیر بودن خواننده

 

ب – سلیس و روان خواندن خواننده

 

ج – انفعالی نبودن خواننده

 

د – انگیزه داشتن خواننده

 

 

 

31 – در کدامیک از فرآیندهای زیر تفکر رو به جلو و رو به عقب است؟

 

الف – خواندن

 

ب – نوشتن

 

ج – شنید ن

 

د – گفتن

 

 

 

32 – در راست دستها:

 

الف – اگر اطلاعات از حوزۀ بینائی یا شنوائی راست وارد شود با پردازش بیشتری رویرو می شوند

 

ب – اگر اطلاعات از حوزۀ بینائی یا شنوائی چپ وارد شود با پردازش بیشتری روبرو می شوند

 

ج – اگر اطلاعات از حوزۀ بینائی یا شنوائی راست وارد شود با پردازش کمتری روبرو می شوند

 

د – همۀ موارد

 

 

 

33 – در صورتیکه ناحیۀ بروکا آسیب ببیند کدام مورد دشوارتر انجام می پذیرد؟

 

الف – سخن گفتن

 

ب – فهم سخن

 

ج – نوشتن

 

د - خواندن